česky deutsch english
icon
icon
icon
icon

Sortiment produktůVšechny výrobky firmy Karel Pecl – EKOVERMES získaly Certifikát pro používání v ekologickém zemědělství


Lze používat v ekologickém zemědělství v souladu s NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 CZ-BIO-003

Organická hnojiva sypká

VERMIKOMPOST

Sypká směs získávána činností kalifornských červených žížal (rodu Eisenia fetida).


Účinnost Vermikompostu:

 • 60 x až 70 x vyšší účinnost oproti klasickému statkovému hnoji
 • bezzápachový
 • neobsahuje žádnou chemii a je vhodný i pro biopěstitele
 • má velkou absorpční schopnost, tím rovnoměrně zásobuje rostlinu vodou a živinami
 • zvyšuje násadu květů, prodlužuje dobu kvetení, zvyšuje násadu plodů
 • urychluje dozrávání plodů, zkracuje vegetační dobu
 • zvyšuje vitalitu rostlin 

Sortiment:

Vermikompost Jemný
Vermikompost Golf

Balení Vermikompost Jemný: 1,5 l, 5 l, 10 l, 50 l, 1000 l (big-bag)

Balení Vermikompost Golf: 50 l, 1000 l (big-bag)

 

AGROVERM

Jedná se o poměr 60% Vermikompostu a 40% drůbeží slámové fermentované podestýlky a kejdy.


 • výborná kombinace živin pro tvorbu kořenového systému pro lepší příjem živin a samotný růst rostlin
 • obsahuje stopové prvky a živiny, které se postupně uvolňují po celou dobu vegetačního období
 • navíc obsahuje aminokyseliny, lignohumát (pro zvýšení fotosyntézy – lepší příjem živin rostlinou z půdy) a fulvokyseliny (podporující klíčivost semen a rostlin, růst a vitalitu rostlin)
 • je vhodný na hnojení venkovních záhonů, do pařenišť, pro přihnojování ovocných stromů a keřů, vinné révy, pro míchání vlastních substrátů

Balení: 5 l, 10 l, 50 l, 1000 l

 


Organická hnojiva kapalná (stimulátory)


VERMESFLUID

Jedná se o tekutou formu z nejkvalitnějšího Vermikompostu a dále je upravován dle použití (podle specifikace rostlin).


Účinnost Vermesfluidu:

 • používá se pro přihnojování květin, zeleniny, ovocných druhů, dřevin v okrasném zahradnictví, ale i pro hydroponii
 • působí současně jako stimulátor růstu (dle specifikace obsahuje auxiny, gibereliny, fulvokyseliny, huminové kyseliny) a dále působí jako preventivní ochrana proti houbovým chorobám a savému hmyzu
 • zlepšuje fotosyntézu rostlin, zvyšuje počet násady poupat potažmo plodů, prodlužuje dobu kvetení, zvyšuje výnosy a zkracuje vegetační dobu
 • použití: ve formě zálivky, ve formě postřiku (nezanechává bílý povlak na listech)
 • testován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně. Vermesfluid byl testován na rajčatech.

Výsledky (u rajčat) ukázaly:

 • výnosotvorný efekt o 54,3 % vyšší než kontrolní rostliny
 • nejvyšší průměrný počet vijanů na rostlinách
 • nejvyšší dynamiku výškových přírůstků
 • zjištěná hodnota dusičnanů se jevila výrazně podlimitní

Sortiment:

Vermesfluid Pokojové rostliny

Vermesfluid Muškát

Vermesfluid Plodová zelenina

Vermesfluid Univerzál

Vermesfluid Kvetoucí pokojové rostliny

Vermesfluid Jahoda

Vermesfluid Venkovní květiny + růže

Balení: 980 ml, 5, 10, 15, 20, 25 a 1000 l

 


Enzymy pro živočišnou výrobu

PROTAMYL BIO

Krmný doplněk pro výkrm prasat, drůbeže a králíků.


 • směsný enzymatický preparát vyroben z přírodních biologických surovin ke zvýšení kvality krmiva a ke zvýšení denních hmotnostních přírůstků hospodářských zvířat
 • je vyráběn z biomasy kalifornských žížal obsahující 12 druhů významných enzymů (pentonáza, proteáza, celuláza, glukonáza, amyláza, pepsin, lipáza, trypsin, esteráza, chymotrypsin, ficin, hemiceluláza) podílejících se na trávicích pochodech zvířat
 • enzymy způsobují natrávení vlhké krmné směsi, která se stává chutnější a nabývá na objemu

Balení: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l

 

VERMISTIMUL  

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/156?date=26.07.2014#

 

Jedná se o směs enzymů zlepšující kvalitu podestýlek a mikroklimatu stáje.


 • enzymy jsou schopny velmi aktivně biologicky rozložit slámu, případně piliny, až do stádia, kdy přirozené mikroorganismy, přítomné v podestýlce, produkty tohoto štěpení využívají pro své energetické potřeby
 • při biochemických reakcích vzniká teplo, které podestýlku zahřívá a vysušuje
 • je nezbytné mít zajištění funkční odvětrávání vlhkého vzduchu mimo halu

Balení: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l

 


Enzymy pro čištění odpadů, septiků, žump,… ekologické

DREP A

Směs hydrolytických enzymů nebakteriálního původu, které štěpí složité přírodní organické sloučeniny, především bílkoviny, škroby a tuky, na sloučeniny jednodušší. Tak dochází k urychlení rozkladného procesu těchto látek.


 • je určen k intenzifikaci čistícího procesu v biologických čistírnách odpadních vod, k ošetření septiků, odpadních jímek, kanalizace a lapačů tuků
 • obsahuje v účinném množství také enzymy celulolytického komplexu, který napomáhá urychlit i rozklad celulózy
 • nepoškozuje životní prostředí

Balení: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l